You are here
Home > Muži

Alzheimerova choroba


Tato progresivní mozková porucha, provázená ztrátou paměti a dezorientací, je zlým zážitkem pro pacienty i jejich okolí.

Včasná léčba však může pomoci zpomalit nebo dočasně zvrátit průběh tohoto vážného onemocnění.
Příznaky

Pokud byste měli zájem o um
zoufalost

*     úbytek paměti včetně neschopnosti vzpomenout si na nedávné události, obtížné hledání správných slov, neschopnost řešit běžné problémy
*     dezorientace s možností ztratit se i na známých místech
*     změny osobnosti vyznačující se rozčilováním, úzkostí, bojovností, lhostejností, uzavíráním se do sebe a špatným úsudkem
*     poruchy řeči: nesouvislá řeč, dlouhé přestávky a opakování slov 

Když vy nebo někdo blízký zpozoruje závažnou dezorientaci nebo změny v chování, zařiďte si důkladné lékařské vyšetření.
 

                                                                                                                                                        
 
Při uvedeném onemocnění je třeba udržovat svůj mozek aktivní – četba, luštění křížovek, sudoku, skládání puzzle a podobně. Vhodné jsou každodenní procházky nebo plavání. Pomoci může i Ginkgo biloba – jinan dvojlaločný; kontrolované pokusy ukázaly, že jinan zlepšuje prokrvení mozku a ukazuje se skutečně slibným prostředkem pro zlepšení paměti.

A pak jsou tu odborníci, do jejichž péče je možné se odevzdat. Existují domovy v rámci projektu péče o nemocné s Alzheimerovou chorobou a stařeckou demencí http://www.alzheimerhome.cz/v nichž jsou uceleně propojeny zdravotní a sociální služby. Vybavení těchto domovů je na vysoké úrovni a personální a zdravotní služby jsou vysoce komfortní, s osobním přístupem ke každému jednotlivému pacientovi.

senioři

Ubytování je zde ve vybavených pokojích, ale je možné přivézt si i některé svoje vlastní dovybavení.ístění vašeho blízkého do těchto zařízení, v nichž jsou nemocné osoby v té nejlepší péči lékařů, sester, fyzioterapeutů a dalších odborných pracovníků, obraťte se na některý z domovů ALZHEIMER HOME.

Alzheimerova choroba
4 (80%)1
Top