You are here
Home > Www

Facebook omezuje reklamu


Snahou Marka Zuckerberga zůstává propojovat uživatele hlouběji mezi sebou a přílišný prostor pro reklamu začíná uživatele od tohoto prostředí odrazovat. Jak stránky vypadají, můžeme velice jednoduše ohodnotit sami. Prakticky opět uvidíme více obsahu našich přátel a méně reklamních sdělení. Nejsou to jen klasické reklamy, ale také množství videí a různých článků mnoha vydavatelů, které odvádí naši pozornost jinam než bychom chtěli. Facebook totiž přesvědčil velkou většinu korporací společně s velkými vydavatelskými domy, že se bez sociálních sítí neobejdou.
fotky na mobilu
Pro mnoho vydavatelů ale není dobrou zprávou to, že zájem Facebooku o ně poměrně klesá a nebude již nadále prioritní.
Facebook a jeho užití se každopádně v dnešní době proměňují, protože hlavní doménou se stává vlastní sebeprezentace uživatelů a propojování se na profesionální pracovní úrovni. Naopak klesá počet uživatelů, kteří tuto sociální síť používají jen pro osobní důvody. Jednoduše se očekává, že se bude proměňovat směrem k propojování menších či větších podnikatelských záměrů.
Omezení reklamy je vznešená myšlenka, ale vzhledem k tomu, že je Facebook veřejně obchodovatelnou entitou, nelze se domnívat, že by se situace obracela k omezování reklamy v plném rozsahu. Naopak je v zájmu společnosti balancovat poměr mezi inzerenty a potencionálními zákazníky.
Facebook také čelí obviněním, že se díky němu snadno šíří tak zvané fake news. Zprávy, které nejsou podloženy a ovlivňují velké množství uživatelů. Naposledy se řešil případ kolem volby amerického prezidenta a údajného sponzoringu jeho kampaně z ruské strany.
facebook v mobilu
Prostředí stránek by mělo být pokud možno změněno, protože na mobilních telefonech se jen velmi obtížně dostáváme přes reklamní sdělení na záležitosti, které nás zajímají a chtěli bychom je vidět. Tyto nářky často slyšíme kolem sebe. Nicméně to je třeba vyřešit ke spokojenosti obou stran.

Top