You are here
Home > Peníze

Kompenzace za zpožděný let

Abyste měli nárok na odškodnění, musíte splňovat hlavní podmínky:

 • délka zpoždění letu v cílové destinaci musí být delší než tři hodiny
 • zda se jedná o let spadající do regulace EC 261/2004

lidé v letištní hale a pohled na letadla.jpg

Doplňující podmínky:

 • vzdálenost počáteční a cílové destinace je důležitý pro výpočet výše vašeho odškodnění
 • zpoždění letu bylo způsobeno okolností, která mohla nebo nemohla letecká společnost ovlivnit

Regulace EC 261/2004:
musíte splňovat alespoň jeden z těchto důvodů:

 • let je uskutečňován leteckou společností, která má sídlo na území EU či členského státu (Island, Švýcarsko, Norsko)
 • let je uskutečněn uvnitř Evropské unie nebo členského státu
 • odletová destinace musí být uvnitř EU nebo členského státu

Získat kompenzaci za zpoždění letu ClaimCloud.cz vám mohou pomoci profesionálové, kteří vědí lépe co a jak.
Pokud jsou splněny hlavní podmínky ohledně zpoždění a příslušnosti letu v rámci regulace EU, dalším krokem je určení maximální výše kompenzace. Ta se určuje na základě vzdálenosti odletové a cílové destinace v rámci jedné rezervace. NEZAPOČÍTÁVÁ se případná vzdálenost mezipřistání či přestupy v průběhu cesty. Jde čistě o nejkratší vzdálenost mezi počátečním a cílovým místem.
Pokud zpoždění bylo delší než 5 hodin, máte nárok let nevyužít. Tehdy máte nárok také na vrácení ceny letenky za všechny nevyužité části cesty a zároveň vás letecká společnost musí dopravit zpět do místa, odkud vaše cesta začala.
Kdy není na kompenzaci nárok:

 • špatné počasí
 • omezení letového provozu
 • bezpečnostní situace
 • stávka třetí strany
 • přírodní katastrofa

prázdná sedadla v letadle.jpg
 
Zpožděné lety nespadající pod regulaci EU:
Za lety, které nespadají pod regulaci EU, nebo je neprovozuje dopravce mající sídlo v rámci EU, je také možné získat odškodnění. Tyto náhrady se pohybují individuálně a řídí se buď legislativou dané země, nebo obchodními podmínkami daného přepravce.
Kromě financí můžete obdržet letecké míle, bonusové nebo dárkové poukázky.

Top